Publikace ÚTF

Calculation of s-Wave Resonances by Means of Analytical Continuation

Horáček J.; Ledvinka T.; Brožek P.

Calculation of s-wave resonances by means of the analytical continuation in the coupling constant is a difficult problem because the position of the critical bifurcation point is unknown. Here we propose a new variant of the method of analytical continuation which avoids this problem completely. The method is applied to a model case which allows for accurate determination of the input data. It is shown that very precise resonance parameters can be obtained in this way.
type:inproceedings
year:2010
editor:Simos T. E.; Psihoysos G.; Tsitouras Ch.
publisher:American Institute of Physics 978-0-7354-0831-9/10$30.00
grants:Centrum teoretické astrofyziky, MŠMT ČR LC06014; 2005-2009; hlavní řešitel: Jiří Horáček
Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astro-fyzikálních systémech, výzkumný záměr MSM0021620860; 2007-2013; hlavní řešitel: Jiří Bičák

Tato stránka byla vygenerována: 2021-04-17 07:59 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page