Publikace ÚTF

Billiard in the space with a time machine

Dolanský, J.; Krtouš, P.

We study a system of an elastic ball moving in the non-relativistic spacetime with a nontrivial causal structure produced by a wormhole-based time machine. For such a system it is possible to formulate a simple model of the so-called `grandfather paradox': for certain `paradoxical' initial conditions the standard straight trajectory of the ball would self-collide inconsistently. We analyze globally consistent solutions of local equations of motion, namely, we find all trajectories with one self-collision. It is demonstrated that all standard initial conditions have a consistent evolution, including those `paradoxical' ones, for which the inconsistent collision-free trajectory is superseded by a special consistent self-colliding trajectory. Moreover, it is shown that for a wide class of initial conditions more than one globally consistent evolution exist. The nontrivial causal structure thus breaks the uniqueness of the classical theory even for locally deterministic physical laws.
typ:article
journal:Phys. Rev. D
volume:82
pages:124056
year:2010
pacs:04.20.Gz, 45.20.D-, 45.50.Tn
eprint:arXiv:1011.2881
odkaz:
grant:Aktuální problémy gravitace, obecné relativity a relativistické astrofyziky, GAČR 202/09/0772, 2009-2013; Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astro-fyzikálních systémech, výzkumný záměr MSM0021620860, 2007-2013
files:
btm-prd.pdf (742.56 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2019-08-20 02:45 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page