Publikace ÚTF

Discovery and Mass Measurements of a Cold, 10 Earth Mass Planet and its Host Star

Group of Authors; Heyrovský D.

We present the discovery and mass measurement of the cold, low-mass planet MOA-2009-BLG-266Lb, performed with the gravitational microlensing method.
typ:article
journal:The Astrophysical Journal
volume:741
nr:1
pages:22
year:2011
odkaz: http://iopscience.iop.org/0004-637X/741/1/22/

Tato stránka byla vygenerována: 2018-12-16 20:08 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page