Publikace ÚTF

On the use of Lambert W Function for modeling of Quantum Resonances

Horáček, J.; Ledvinka, T.

The Lambert W Function is used to represent data (bound state energies) for the process of analytical continuation in the coupling constant. It is shown how the presence of the singularity of the W function resticts the accuracy of determination of the branch point. The accuracy of the determination of resonance parameters is also discussed. It is shown that even for moderately accurate input data the process of analytical continuation yields resonance parameters of accuracy surpassing modern experimental data.
type:inproceedings
volume:1389
pages:1690
year:2011
publisher:American Institute of Physics
grants:Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astro-fyzikálních systémech, výzkumný záměr MSM0021620860; 2007-2013; hlavní řešitel: Jiří Bičák
files:
2011icnaam.doc (1037.5 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2021-04-17 09:19 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page