Publikace ÚTF

Conformal infinity in Robinson–Trautman spacetimes with cosmological constant

Svítek, O.

In past, the future asymptotic behavior (with respect to initial data on null hypersurface)
of Robinson–Trautman spacetime was examined and its past horizon characterized. Therefore,
only the investigation of conformal infinity is missing from the picture. We would like to present
some initial results concerning conformal infinity when negative cosmological constant is present
motivated by the AdS/CFT correspondence.
typ:inproceedings
volume:1458
pages:531
year:2012
pacs:04.20.Jb, 04.20.Gz, 11.25.Tq
odkaz:
grant:Aktuální problémy gravitace, obecné relativity a relativistické astrofyziky, GAČR 202/09/0772, 2009-2013
files:
aipconfproc.1458.531_svitek.pdf (818.7 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2019-08-20 02:44 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page