Publikace ÚTF

Three-electron collective Auger decay in CH3F

Kolorenč, P.; Averbukh, V.; Elandz, J.; Feifel, R.; Tarantelli, F.

We report on experimental and theoretical study of collective Auger decay of double inner-valence
vacancy in
uoromethane, in which two electrons simultaneously ll the vacancies and a third electron is ejected
to continuum. Calculations predict the respective lifetime of the double vacancy state to be in the femtosecond
range, typical for two-electron Auger decay. Measured electron spectra indirectly support this rather surprising
result.
Inne
typ:article
journal:Journal of Physics: Conference Series
volume:635
pages:112031
year:2015

Tato stránka byla vygenerována: 2019-08-20 03:17 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page