Publikace ÚTF

Three-electron collective Auger decay in CH3F

Kolorenč, P.; Averbukh, V.; Elandz, J.; Feifel, R.; Tarantelli, F.

We report on experimental and theoretical study of collective Auger decay of double inner-valence
vacancy in fluoromethane, in which two electrons simultaneously ll the vacancies and a third electron is ejected
to continuum. Calculations predict the respective lifetime of the double vacancy state to be in the femtosecond
range, typical for two-electron Auger decay. Measured electron spectra indirectly support this rather surprising
result.
Inne
type:inproceedings
volume:635
pages:112031
year:2015
grants:Non-radiative relaxation processes in ionized atomic and molecular systems, GAČR 208/12/0521; 2012-2015; hlavní řešitel: Přemysl Kolorenč
files:
icpeac.pdf (266.18 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2021-04-22 18:09 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page