Publikace ÚTF

Mach, relativita a kosmologie

Bičák, J.

Bezmračná noc. Nejhlubší na poušti. Nad námi klenba
hvězd. Z náhlého štěstí se roztočíme, hledíme vzhůru.
Hvězdy nad námi rotují a zároveň se naše ruce vlivem
rotace – vlivem odstředivé („neinerciální“) síly – zdvihají.
Pro Ernsta Macha je vysvětlení v tom, že stálice
určují náš lokální inerciální systém a naše rotace vůči
tomuto systému vyvolává neinerciální síly, díky nimž
se zvedají ruce. Podle Machova pojetí však závisí jen
na relativním pohybu: kdybychom se „neroztančili“
my, ale roztočily se hvězdy nad námi, naše ruce by stoupaly
vzhůru také!
Efekty tohoto typu opravdu předpovídá Einsteinova
teorie gravitace – obecná teorie relativity. Obvykle
se vystihují slovy „vlečení, resp. strhávání (dragging)
inerciálních systémů“ anebo, v obecnějším kontextu,
„gravitomagnetismus“. Po nedávném shrnutí výsledků
měření vlivu rotace Země na změny směrů os setrvačníků
umístěných v satelitu Gravity Probe B jsou dnes
takové jevy prokázány i experimentálně
type:article
journal:Československý časopis pro fyziku
volume:66
pages:161
year:2016
grants:Albert Einstein Center for Gravitation and Astrophysics, GAČR 14-37086G; 2014-2018; hlavní řešitel: Jiří Bičák Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku
files:
16-3_161-166_bicak_mach, relativita a kosmologie.pdf (613.98 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2019-09-16 22:54 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page