Publikace ÚTF

Pozorování gravitačních vln ze srážky černých děr

Ledvinka, T., Bičák, J.

typ:article
journal:Československý časopis pro fyziku
volume:2
pages:70
year:2016
files:
ccf-2016-2.pdf (2723.54 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2018-09-26 11:07 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page