Publikace ÚTF

Vibronic effects on resonant electron conduction through single molecule junctions

Benesch, C; Čížek, M; Thoss, M; Domcke, W

The influence of vibrational motion on electron conduction through single molecules bound to metal electrodes is investigated employing first-principles electronic-structure calculations and projection-operator Green's function methods. Considering molecular junctions where a central phenyl ring is coupled via (alkane)thiol-bridges to gold electrodes, it is shown that - depending on the distance between the electronic it-system and the metal - electronic-vibrational coupling may result in pronounced vibrational substructures in the transmittance, a significantly reduced current as well as a quenching of negative differential resistance effects.
typ:article
journal:Chem. Phys. Lett.
volume:430
pages:355-360
year:2006
eprint:cond-mat/0606756
publisher:ELSEVIER SCIENCE BV
odkaz: http://utf.mff.cuni.cz/~cizek/naseclanky/2006_bctd.pdf

Tato stránka byla vygenerována: 2019-02-24 04:44 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page