Publikace ÚTF

Detekce gravitačních vln poctěna Nobelovou cenou 2017

Podolský, J.

Švédská Královská akademie věd 3. října 2017 ohlásila, že Nobelovu cenu za fyziku
v tomto roce získávají Rainer Weiss, Barry Barish a Kip Thorne „za rozhodující příspěvky
k detektoru LIGO a pozorování gravitačních vln“. Od února 2016, kdy bylo oznámeno, že
interferometry LIGO úspěšně zachytily signál GW150914, to mnozí očekávali. Nebylo pochyb,
že první přímé pozorování gravitačních vln je událost prvořadého významu, která si nejvyšší
fyzikální poctu zaslouží.
type:article
journal:Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
volume:63
nr:1
year:2018
files:
pokroky 2018-1 vol 63 str 1-12.pdf (5551.71 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2020-07-13 22:27 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page