Publikace ÚTF

Erratum: Absence of gyratons in the Robinson-Trautman class

Podolský, J., Švarc, R.

typ:article
journal:Phys. Rev. D
volume:99
pages:049901(E)
year:2019

Tato stránka byla vygenerována: 2019-05-25 11:06 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page