Publikace ÚTF

The ASAS-SN catalogue of variable stars III: variables in the southern TESS continuous viewing zone

Pawlak, M.; Pejcha, O. et al.

The All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN) provides long-baseline (̃4 yr) light curves for sources brighter than V ≲ 17 mag across the whole sky. The Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) has started to produce high-quality light curves with a baseline of at least 27 d, eventually for most of the sky. The combination of ASAS-SN and TESS light curves probes both long- and short-term variability in great detail, especially towards the TESS continuous viewing zones (CVZ) at the ecliptic poles. We have produced ̃1.3 million V-band light curves covering a total of {̃ }1000 deg^2 towards the southern TESS CVZ and have systematically searched these sources for variability. We have identified ̃11 700 variables, including ̃7 000 new discoveries. The light curves and characteristics of the variables are all available through the ASAS-SN variable stars data base (https://asas-sn.osu.edu/variables). We also introduce an online resource to obtain pre-computed ASAS-SN V-band light curves (https://asas-sn.osu.edu/photometry) starting with the light curves of the ̃1.3 million sources studied in this work. This effort will be extended to provide ASAS-SN light curves for ̃50 million sources over the entire sky.
type:article
journal:Mon. Not. Roy. Astron. Soc.
volume:485
pages:961-971
year:2019
eprint:1901.00009
grants:Časová proměnnost v astronomii: účast v projektu All-Sky Automated Survey for Supernovae; 2019-2022; hlavní řešitel: Ondřej Pejcha
Teorie a pozorování astronomických tranzientů: supernovy z hmotných hvězd a splynutí hvězd, Primus/17/SCI/17; 2017-2019; hlavní řešitel: Ondřej Pejcha
files:
stz444.pdf (10343.01 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2020-07-13 21:41 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page