Publikace ÚTF

Computing Limb-darkening Coefficients from Stellar Atmosphere Models

Heyrovský, D.

We explore the sensitivity of limb-darkening coefficients computed from stellar atmosphere models to different least-squares fitting methods. We demonstrate that conventional methods are strongly biased to fitting the stellar limb. Our suggested method of fitting by minimizing the radially integrated squared residual yields improved fits with better flux conservation. The differences of the obtained coefficients from commonly used values are observationally significant. We show that the new values are in better agreement with solar limb-darkening measurements, as well as with coefficients reported from analyses of eclipsing binary light curves.
type:article
journal:The Astrophysical Journal
volume:656
pages:483
year:2007
eprint:arxiv:astro-ph/0610718
link: https://iopscience.iop.org/article/10.1086/509566
grants:Studying stellar atmospheres with gravitational microlensing; 2004-2006; hlavní řešitel: David Heyrovský
files:
656-483.pdf (1999.74 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2022-05-17 21:48 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page