Publikace ÚTF

Cosmological magnetic field: The boost-symmetric case

Veselý J.; Žofka M.

We find a class of cylindrically symmetric, static electrovacuum spacetimes generated by a nonhomogeneous magnetic field and involving the cosmological constant and one additional parameter, which determine uniquely the strength of the magnetic field. We provide a simple model of a source producing the field.
type:article
journal:Phys. Rev. D
volume:100
pages:044059
year:2019
month:8
grants:Sources of strong gravity and their astrophysical meaning, GAČR 17-13525S; 2017-2019; hlavní řešitel: Oldřich Semerák
files:
physrevd.100.044059.pdf (165.67 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2020-07-13 21:06 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page