Publikace ÚTF

Interplay between Forces in Kerr-Newman Field

Bičák, J.; Semerák, O.

We discuss dynamical properties of generally non-Kepierian equatorial circular orbits and zero-angular-momentum spherical polar orbits around Kerr-Newman black holes. By considering charged test particles, the thrust is represented by the Lorentz force. Below photon orbits, the acceleration of a given type of orbits depends on their orbital angular velocity in a counter-intuitive manner. We interpret this result in terms of suitably defined forces of classical type.
typ:inproceedings
nr:0
pages:401-403
year:1999
editor:{Piran}, T. and {Ruffini}, R.
grant:GACR 202/96/0206; GAUK 230/1996
files:
bicak41.pdf (73.71 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2019-08-24 06:41 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page