Publikace ÚTF

Apparent horizons in D-dimensional Robinson–Trautman spacetime

Svítek O.

We derive the higher dimensional generalization of Penrose–Tod equation describing apparent horizons in Robinson–Trautman spacetimes. New results concerning the existence and uniqueness of its solutions in four dimensions are proven. Namely, previous results of Tod are generalized to nonvanishing cosmological constant.
typ:inproceedings
year:2008
pacs:04.20.-q, 04.50.Gh
grant:Gravitační vlny ve vyšších dimenzích, GAČR 202/07/P284, 2007-2009; Centrum teoretické astrofyziky, MŠMT ČR LC06014, 2005-2009
files:
salamanca-svitek.pdf (106.97 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2019-08-20 03:12 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page