Publikace ÚTF

Critical Curves of Triple Gravitational Lenses

Daněk, K.; Heyrovský D.

Gravitational microlensing is a useful tool for finding exoplanets orbiting distant stars by detecting their gravitational influence on the passage of light from a more distant star. Knowledge of the lens caustic (formed by positions of point sources with infinite amplification) is necessary for the analysis and interpretation of observed light curves. It is well known that the binary lens can form caustics of three topologies, which correspond to three topologies of the critical curve (primary image of the caustic). Here we focus on the case of the triple lens. While the binary lens is characterised by two parameters, three more parameters are needed to describe the triple lens. We analyse a two-dimensional cut through the five-dimensional parameter space, identifying the boundaries of regions with different critical-curve topology. For each region we present corresponding critical curves and caustics. We also include sample results for a three-dimensional cut of a general triple lens with equal masses.
type:inproceedings
pages:37
year:2011
link: https://www.mff.cuni.cz/veda/konference/wds/proc/pdf11/WDS11_306_f1_Danek.pdf
grants:Gravitational microlensing caustics and extended sources, GAČR P209/10/1318; 2010-2014; hlavní řešitel: David Heyrovský
Studium astrofyzikálních důsledků obecné teorie relativity; 2011-2013; řešitelé: Petra Suková, Pavel Čížek, Kamil Daněk, Milan Šrámek
Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astro-fyzikálních systémech, výzkumný záměr MSM0021620860; 2007-2013; hlavní řešitel: Jiří Bičák
Aktuální problémy teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky; 2011; řešitel: Oldřich Semerák
files:
wds11_306_f1_danek.pdf (3243.06 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2022-05-17 21:52 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page