Publikace ÚTF

Relativistic solenoids

Žofka, M.; Langer, J.

We construct a general relativistic analogy of an infinite solenoid, i.e., of an infinite
cylinder with zero electric charge and non-zero electric current in the direction tangential
to the cylinder and perpendicular to its axis. We further show that the solution has a
good weak-field limit.
typ:article
journal:Czechoslovak Journal of Physics
volume:55
pages:157
year:2005
pacs:04.20.Jb, 04.40.Nr

Tato stránka byla vygenerována: 2018-12-14 07:59 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page