Publikace ÚTF

The general relativistic Poynting–Robertson effect: II. A photon flux with nonzero angular momentum

Donato Bini1, D.; Geralico, A.; Jantzen, R. T.; Semerák, O.; Stella, L.

We study the motion of a test particle in a stationary, axially and reflectionsymmetric
spacetime of a central compact object, as affected by interaction with
a test radiation field of the same symmetries. Considering the radiation flux with
fixed but arbitrary (nonzero) angular momentum, we extend previous results
limited to an equatorial plane motion within a zero angular-momentum photon
flux in the Kerr and Schwarzschild backgrounds. While a unique equilibrium
circular orbit exists if the photon flux has zero angular momentum, multiples
of such orbits appear if the photon angular momentum is sufficiently high.
typ:article
journal:Class. Quantum Grav.
volume:28
pages:035008
year:2011
pacs:number: 04.20.Cv
odkaz:

Tato stránka byla vygenerována: 2019-08-24 08:05 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page