Publikace ÚTF

Averaging in cosmology based on Cartan scalars

P Kašpar, O Svítek

We present a new approach for averaging in general relativity and cosmology.
After a short reviewof the theory originally taken from the equivalence problem,
we consider two ways of dealing with averaging based on Cartan scalars. We
apply the theory for two different Lemaˆıtre–Tolman–Bondi models. In the first
one, the correlation term behaves as a positive cosmological constant, in the
second example, the leading correlation term behaves like spatial curvature.
We also show the non-triviality of averaging for linearized monochromatic
gravitational wave.
typ:article
journal:Class. Quantum Grav.
volume:31
pages:095012
year:2014
pacs:98.80.Jk

Tato stránka byla vygenerována: 2019-08-24 08:21 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page