Publikace ÚTF

Entropy/information flux in Hawking radiation

Alonso-Serrano, A.

Blackbody radiation contains (on average) an entropy of 3.9± 2.5 bits per photon. If the emission process
is unitary, then this entropy is exactly compensated by “hidden information” in the correlations. We
extend this argument to the Hawking radiation from GR black holes, demonstrating that the assumption
of unitarity leads to a perfectly reasonable entropy/information budget. The key technical aspect of our
calculation is a variant of the “average subsystem” approach developed by Page, which we extend beyond
bipartite pure systems, to a tripartite pure system that considers the influence of the environment.
© 2017 The Author(s). Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY license
type:article
journal:Physics Letters B
volume:776
pages:10-16
year:2018
grants:Albert Einstein Center for Gravitation and Astrophysics, GAČR 14-37086G; 2014-2018; hlavní řešitel: Jiří Bičák Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku
files:
physlettb776.pdf (395.01 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2020-08-11 19:13 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page