Publikace ÚTF

Aspects of stability of hairy black holes

Anabalón, A., Bičák, J.

We analyze spherical and odd-parity linear perturbations of hairy black holes with a
minimally coupled scalar field.
typ:inproceedings
pages:1805
year:2017
files:
9789813226609_0186.pdf (257.59 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2018-02-24 00:12 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page