Publikace ÚTF

Bonnor-Melvin universe with a cosmological constant

Žofka M.

We generalize the well-known Bonnor-Melvin solution of the Einstein-Maxwell equations to the case of a nonvanishing cosmological constant. The spacetime is again cylindrically symmetric and static but, unlike the original solution, it truly represents a homogeneous magnetic field.
type:article
journal:Phys. Rev. D
volume:99
pages:044058
year:2019
month:2
grants:Sources of strong gravity and their astrophysical meaning, GAČR 17-13525S; 2017-2019; hlavní řešitel: Oldřich Semerák
files:
physrevd.99.044058.pdf (111.59 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2020-07-13 22:17 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page