Rozvrh pro 3. ročník FOF/TF - LS 2017/18

Semestr začíná v pondělí 19.2.2018 a končí v pátek 18.5.2018.
 
3.r. FOF/TF
LS
17/18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 7:20  8:10  9:00  9:50 10:40 11:30 12:20 13:10 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 19:00
Po                              
Út     VYBRANÉ PARTIE Z MAT. PRO FYZ.
NMAF006   T7
Rokyta
      KVANTOVÁ
MECHANIKA II

NJSF095  ÚČJF3
Cejnar
  Použití systémů poč. algebry ve fyzice
NTMF048   T115PUC
Ledvinka
     
St   TERMODYNAMIKA A
STATISTICKÁ FYZIKA II

NTMF044   ÚTF
Janiš
Kvantová
mechanika II

NJSF095  ÚČJF3
Stránský
      KLASICKÁ TEORIE ZÁŘENÍ
NTMF014   KVAS
Ledvinka
OBECNÁ TEORIE
RELATIVITY

NTMF111   T2
Semerák
 
Čt         KVANTOVÁ
MECHANIKA II

NJSF095  ÚČJF1
Cejnar
      Termodynamika a statistická fyzika II
NTMF044   ÚTF
Kolorenč
       
                             

Připomínky a domluvené změny sdělte, prosím, K. Houfkovi nebo O. Semerákovi.


Poznámky

Legenda

Povinné předměty
jsou normálním písmem na světle žlutém podkladě,
doporučené předměty
jsou italikou na světle modrém podkladě.
PŘEDNÁŠKY
jsou červeně velkým písmem, cvičení a semináře modře malým.

V rozvrhu jsou zahrnuty pouze některé z výběrových přednášek pro zaměření Teoretická fyzika.
Úplný seznam naleznete v Karolínce nebo na síti na adrese http://www.mff.cuni.cz/study/ok/f1b4.htm
Sylaby pro přednášky zajišťované ÚTF, podrobnější než anotace v Karolínce, naleznete na adrese http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby/

Posluchárny na ÚTF a ÚČJF

ÚTF místnost 1032 na Ústavu teoretické fyziky, 10. patro
KVAS místnost 1026 na Ústavu teoretické fyziky, 10. patro
ÚČJF1 místnost 836 na Ústavu částicové a jaderné fyziky, 8. patro
ÚČJF3 místnost 945 na Ústavu částicové a jaderné fyziky, 9. patro

Poslední úprava: 2018-02-22 15:49 CET
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page