Státní závěrečné zkoušky

Termíny státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečné zkoušky se konají třikrát ročně, letní termín je na přelomu května a června, podzimní termín je v září a výjimečně je i zimní termín na přelomu ledna a února. Více viz harmonogram akademického roku na stránkách MFF UK.

Nejbližší termíny státních závěrečných zkoušek oboru Teoretická fyzika:

Upřesnění požadavků k ústní části státní závěrečné zkoušky oboru Teoretická fyzika


Poslední úprava: 2023-01-26 15:52 CET
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page