Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky

podzim 1997


Proběhlé semináře:

14. října 1997
Relativistická nestabilita akrečních disků
Vladimír Karas
Astronomický ústav UK
21. října 1997
About general space-time kinematics
Dr. A. L. Kholmetskii
Běloruská státní univerzita, Minsk
(seminář v angličtině)
4. listopadu 1997
Impulsní vlny v (anti-)de Sitterově vesmíru generované multipólovými částicemi
Jiří Podolský
Department of Theoretical Physics
11. listopadu 1997
Diagramy stokrát jinak -- pokaždé snadno, rychle a stravitelně
Pavel Krtouš
KTF
18. listopadu 1997
Kvantování Kantowského-Sachsova vesmíru
Filip Hanák
KTF
25. listopadu 1997
Rotující relativistické hvězdy
Tomáš Ledvinka
KTF
2. prosince 1997
Kosmologické perturbace, gravomagnetismus a Machův princip
Jiří Bičák
KTF
9. prosince 1997
Kruhové orbity ve stacionárních axisymetrických polích
Oldřich Semerák
KTF

Další ročníky:


© 1. července 1998; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>