Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky

podzim 2006


Proběhlé semináře:

10. října 2006
"News-funkce" metodou konformního faktoru
Pavel Sládek
ÚTF
17. října 2006
Seminář se nekoná
24. října 2006
Evansova teorie sjednocení: příslib nebo omyl?
Karel Jelínek
KEVF MFF

Pracovní úvod do tzv. Einsteinovy-Cartanovy-Evansovy teorie a diskuse.

31. října 2006
Relativistické profily spektrálních čar z akrečních disků
Tomáš Pecháček & Jiří Svoboda
ÚTF & AsÚ AV ČR
3. listopadu 2006
mimořádně v pátek od 13:00 !
Robinson-Trautman spacetimes in higher dimensions
Marcello Ortaggio
ÚTF, Universitá di Trento
(seminář v angličtině)
14. listopadu 2006
Kozaiova resonance v oblasti Sgr A*
Jaroslav Haas
AÚ MFF
21. listopadu 2006
Kvantované cylindrické vlny
Marián Pilc
ÚTF
28. listopadu 2006
Novinky ze světa (numerické relativity)
Tomáš Ledvinka
ÚTF
5. prosince 2006
Integrabilita, separabilita a skryté symetrie Kerr-NUT-(A)dS metriky ve vyšších dimenzích
Pavel Krtouš
ÚTF

Bude ukázáno, že z exitence uzavřeného konformního Killingova-Yanova tenzoru druhého řádu v prostoročase dimenze D plyne existence [D/2] kvadratických konstant geodetického pohybu. Ty, spolu s konstantami pohybu spojenými s Killingovými vektory, dávají pro vícedimenzionální Kerr-NUT-(A)dS metriku D integračních konstant a zajišťují tak integrabilitu geodetického pohybu. Zkonstruované konstanty souvisejí též se separabilitou příslušné Hamiltonovy-Jacobiho rovnice.

12. prosince 2006
N-částicový elektromagnetický problém / Gravitační vlny a jejich interakce s látkou
Martin Bohata / Otakar Svítek
ÚTF

Další ročníky:


© 14. února 2007; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>