Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky

jaro 1999


Proběhlé semináře:

13. dubna 1999
KdV equation and gravitational solitons
Prof. Jerry B. Griffiths
Loughborough University
(seminář v angličtině)
27. dubna 1999
K současnému stavu teorie strun
M. Fabinger
KTF MFF UK
4. května 1999
Single-exterior black holes and the AdS-CFT conjecture
Dr. J. Louko
Albert-Einstein-Institute, Potsdam
(seminář v angličtině)
11. května 1999
The Horsky-Mitskievich conjecture (How I tried to understand it)
Prof. H. Stephani
Institut der Theoretische Physik, F.-Schiller Universitat, Jena
(seminář v angličtině)

Další ročníky:


© 4. května 1999; Oldřich Semerák <semerak@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>