Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky

podzim 2005


Proběhlé semináře:

11. října 2005
Urychlené černé díry v anti-de Sitterově vesmíru
Pavel Krtouš
ÚTF

C-metrika je jedno z mála známých přesných řešení Einsteinových rovnic popisujících gravitační pole pohybujících se zdrojů. I proto hraje důležitou roli např. při studiu vlastností gravitačního záření či při testování numerických simulací. V případě nulové či kladné kosmologické konstanty C-metrika popisuje dvě urychlené černé díry v asymptoticky plochém, případně de Sitterově prostoročase. Pro zápornou kosmologickou konstantu je struktura prostoročasu složitější. V závislosti na hodnotě zrychlení může C-metrika popisovat jednu černou díru nebo sekvenci párů černých děr v prostoročase s anti-de sitterovským nekonečnem. V semináři si povíme o globální struktuře těchto prostoročasů a porovnáme ji se strukturou prázdného anti-de Sitterova vesmíru. Globální vlastnosti budou vizualizovány pomocí dvou a třídimenzionálních kauzálních diagramů a animací (hurá, bude kino!).

Obrázky, interaktivní 3D diagramy a animace lze nalézt na adrese http://utf.mff.cuni.cz/~krtous/physics/CADS/.

29. listopadu 2005
Magnetic confinement nearby a rotating black hole
Prof. Fernando de Felice
Department of Physics "G. Galilei", University of Padova
(seminář v angličtině)
6. prosince 2005
Z4 aneb nevázané Einsteinovy rovnice
Tomáš Ledvinka
ÚTF
13. prosince 2005
Kleinova-Kaluzova teorie a kompaktifikace dimense
Jiří Langer
ÚTF
19. prosince 2005
Analyticky prodloužená verze semináře
Mimořádně v pondělí, od 13:00 do 18:30!
viz program vyvěšený na ÚTF
3. ledna 2006
Gyratony
David Kubizňák
ÚTF / University of Alberta, Edmonton

Další ročníky:


© 19. prosince 2005; Oldřich Semerák <semerak@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>