Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky

jaro 2003


Proběhlé semináře:

11. března 2003
Klasický elektron a jeho pohybová rovnice
David Kubizňák
ÚTF
18. března 2003
Nelineární elektrodynamika
David Kubizňák
ÚTF
25. března 2003
Some impulsive waves in general relativity
Marcello Ortaggio
ÚTF
1. dubna 2003
Chaotická inflácia
Doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.
ÚTF MFF, Univerzita Komenského Bratislava
8. dubna 2003
Kvantová mechanika v zakřivených prostorech
Doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D.
Matematický ústav Slezské univerzity, Opava
15. dubna 2003
Vysokofrekvenční aproximace a přesná řešení
Otakar Svítek
ÚTF
22. dubna 2003
Seminář se nekoná
29. dubna 2003
Limita geometrické optiky v obecné relativitě
Martin Zdráhal
ÚTF
6. května 2003
Solidní relativistické válce
Martin Žofka
ÚTF
(seminář v angličtině)
13. května 2003
Thin discs in general relativity: exact models
Dr. Christian Klein
Institut für Theoretische Physik, E.-K.-Universität Tübingen
(seminář v angličtině)
20. května 2003
On the general class of Kundt waves of type III
Prof. Jerry B. Griffiths
Department of Mathematical Sciences, Loughborough University
(seminář v angličtině)
20. května 2003
Mimořádně v 16:30
From Einstein hole argument to Dirac and Bergmann observables: The need of a Hamiltonian reformulation of Newman-Penrose formalism
Prof. Luca Lusanna
University of Firenze
(seminář v angličtině)

Další ročníky:


© 15. května 2003; Oldřich Semerák <semerak@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>