Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky

jaro 2012


Proběhlé semináře:

6. března 2012
Separabilita Diracovy rovnice ve vícedimenzionálních Kerr-NUT-(A)dS prostoročasech
Pavel Krtouš
ÚTF
13. března 2012
Gravitační čočky a kosmologie: aktuality ze světa
Kamil Daněk, David Vrba, Petr Kašpar
ÚTF
20. března 2012
Geodetická deviace ve vyšších dimenzích
Robert Švarc
ÚTF
27. března 2012
Quasi-local multipole moments: The static case / Farewell to Prague
Norman Gürlebeck
ÚTF
(seminář v angličtině)

We will derive a quasi-local formulation, i.e., source integrals, for Geroch's multipole moments, which are defined in the far field. The derivation is carried out explicitly in the static and axially symmetric case but can be generalized to the stationary case as well. Simultaneously, a quiz will be held: Awesome prizes await you.

3. dubna 2012
Schwarzschildův prostoročas v analytických souřadnicích
Jakub Haláček
ÚTF
10. dubna 2012
seminář se nekoná
17. dubna 2012
Ornamentika volného pohybu v porušeném Schwarzschildově poli
Petra Suková
ÚTF
24. dubna 2012
Averaging: via Cartan scalars and inside the LRS family
Petr Kašpar
ÚTF
15. května 2012
Křivost v prostoročasech Kerra(-Newmana) a Majumdara-Papapetroua
Marek Basovník
ÚTF
22. května 2012
O pětirozměrné verzi Goldbergova-Sachsova theorému
dr. Alena Pravdová
Matematický ústav AV ČR

Další ročníky:


© 23. listopadu 2012; Oldřich Semerák <semerak@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>