Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky

podzim 1999


Proběhlé semináře:

12. října 1999
Co jsou solitony
T. Zellerin
ÚTF
19. října 1999
Skalární pole s ocasem
M. Žofka
ÚTF
16. listopadu 1999
Novinky o gamma-záblescích
A. Mészáros
AÚ UK
23. listopadu 1999
Colombeau algebras in relativity: impulsive waves and other topics
Dr. Roland Steinbauer
Institute of Mathematics, University of Vienna
(seminář v angličtině)

Další ročníky:


© 22. listopadu 1999; Oldřich Semerák <semerak@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>