Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky

jaro 2007


Proběhlé semináře:

13. března 2007
13:10 hod.
(přednáška v rámci semináře ÚTF a relativistického semináře pořádaná ve spolupráci s ÚČJF)
Lectures on (loop) quantum gravity
ADM formalism and quantization of constrained systems
Prof. Dr. Thomas Thiemann
Albert Einstein Institute, Golm/Potsdam
(seminář v angličtině)
13. března 2007
10:00 hod.
(přednáška v rámci semináře ÚTF a relativistického semináře pořádaná ve spolupráci s ÚČJF)
Lectures on (loop) quantum gravity
Introduction
Prof. Dr. Thomas Thiemann
Albert Einstein Institute, Golm/Potsdam
(seminář v angličtině)

Informace k sérii přednášek Prof. Thomase Thiemanna o kvantové gravitaci:

Profesor Thiemann, autor rozsáhlé monografie o kvantové gravitaci, přednese na ÚTF sérii čtyř přednášek. V první podá obecný přehled a bude motivovat další části. V dopolední přednášce 20.3. se bude na obecné úrovni věnovat otázce pozorovatelných a času v kvantové gravitaci. V odpoledních přednáškách začínajících v 13:10 nastíní konkretněji způsob 'smyčkového' kvantování gravitace.

Všechny přednášky proběhnou v posluchárně T1.

Dokumentace z přednášek je k dipozici na stránce http://utf.mff.cuni.cz/seminare/texty/Thiemann.

20. března 2007
13:10 hod.
(přednáška v rámci semináře ÚTF a relativistického semináře pořádaná ve spolupráci s ÚČJF)
Lectures on (loop) quantum gravity
Connection variables and their quantization
Prof. Dr. Thomas Thiemann
Albert Einstein Institute, Golm/Potsdam
(seminář v angličtině)
20. března 2007
10:00 hod.
(přednáška v rámci semináře ÚTF a relativistického semináře pořádaná ve spolupráci s ÚČJF)
Lectures on (loop) quantum gravity
The problem of time in general relativity and quantum gravity
Prof. Dr. Thomas Thiemann
Albert Einstein Institute, Golm/Potsdam
(seminář v angličtině)

Informace k sérii přednášek Prof. Thomase Thiemanna o kvantové gravitaci:

Profesor Thiemann, autor rozsáhlé monografie o kvantové gravitaci, přednese na ÚTF sérii čtyř přednášek.

V této přednášce se prof. Thiemann bude zabývat otázkou definice měřitelných pozorovatelných a času v rámci kvantové gravitace. Odpolední přednáška bude více technického rázu a bude navazovat na odpolední přednášku z 13.3..

Všechny přednášky proběhnou v posluchárně T1.

Dokumentace z přednášek je k dipozici na stránce http://utf.mff.cuni.cz/seminare/texty/Thiemann.

27. března 2007
Klasifikace Weylova tenzoru ve vyšších dimenzích a její aplikace
Dr. Vojtěch Pravda
Matematický ústav AV ČR
3. dubna 2007
Kovariantní omezení entropie v plynu částic s nulovou klidovou hmotností
Mgr. Jan Geršl
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
10. dubna 2007
Seminář se nekoná
17. dubna 2007
The C-metric as a colliding plane wave spacetime
Prof. Jerry B. Griffiths
Department of Mathematical Sciences, Loughborough University, UK
(seminář v angličtině)
24. dubna 2007
Seminář se nekoná
15. května 2007
Gravitational and electromagnetic multipoles in general relativity
Prof. Kjell Rosquist
Department of Physics, Stockholm University
(seminář v angličtině)
22. května 2007
Úvod do supergravitace
Jaroslav Trnka
ÚTF

Další ročníky:


© 27. září 2007; Oldřich Semerák <semerak@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>