Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky

jaro 2004


Proběhlé semináře:

2. března 2004
Částice se spinem a otázka definice "těžiště"
Karel Kyrián
ÚTF MFF
9. března 2004
Periodické päťrozmerné Schwarzschildovo riešenie
Mgr. Marián Pilc
KTF MFF UK, Bratislava
(seminář ve slovenštině)
16. března 2004
Život a relativistická astrofyzika ve finském Oulu
David Kubizňák
ÚTF MFF
23. března 2004
Braneworld scenario II
Dr. Masato Arai
FzÚ AV ČR
(seminář v angličtině)
30. března 2004
Informal discussion about physics and life now and then, here and there
Prof. Dr. Gernot Neugebauer
Institute of Theoretical Physics, F.-Schiller University, Jena
(seminář v angličtině)
6. dubna 2004
Resonanční model kvaziperiodických oscilací
Michal Bursa, Jiří Horák
AÚ UK
13. dubna 2004
Seminář se nekoná
20. dubna 2004
The stability of Killing-Cauchy horizons in colliding plane wave space-times II
Prof. Jerry B. Griffiths
University of Loughborough, UK
(seminář v angličtině)
27. dubna 2004
Blazary jako laboratoře pro teorii relativity
Mgr. Milan Bašta
Astronomický ústav AV ČR
4. května 2004
Modulace záření kompaktních zdrojů na charakteristických frekvencích
Mgr. Michal Bursa
AÚ MFF UK
18. května 2004
Introduction to numerical relativity: from a general covariant formalism to simulation of wave sources
Dr. Carlos Palenzuela
Departament de Física, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca
(seminář v angličtině)

Další ročníky:


© 17. května 2004; Oldřich Semerák <semerak@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>