Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky

jaro 2001


Proběhlé semináře:

6. března 2001
Dynamické systémy v obecné relativitě - vybrané metody I
Petr Bláha
ÚTF
13. března 2001
Statické cylindrické slupky
Martin Žofka
ÚTF
20. března 2001
Nabitá tekutina a skalární pole vázané na gravitaci
Mgr. Pavel Klepáč
Katedra teoretické fyziky a astrofyziky MU, Brno
27. března 2001
Dynamické systémy v obecné relativitě - vybrané metody II
Petr Bláha
ÚTF
3. dubna 2001
Stroje času
Pavel Krtouš
ÚTF

"Strojem času" se ve obecné relativitě označuje oblast prostoročasu s uzavřenými časupodobnými křivkami, tj. oblast, ve které je možné se vrátit do minulosti. V devadesátých letech se objevilo několik prací zkoumajících vlastnosti těchto prostoročasů. Mezi hlavní směry zájmu patří otázka konzistence vývoje systému v přítomnosti stroje času, mechanizmy vzniku strojů času, případně otázka tzv. principu kauzální ochrany - hypotézy, že stroje času nemohou za běžných podmínek vzniknout. V semináři si tyto otázky probereme na několika základních modelech strojů času.

10. dubna 2001
Gravitational lens theory from a spacetime perspective: discussion and open problems
Prof. Jurgen Ehlers
A.-Einstein-Institut, Golm/Potsdam (zakladatel a první ředitel ústavu)
(seminář v angličtině)
24. dubna 2001
Twistory jako náboje polí se spinem 3/2
Svatopluk Krýsl
ÚTF
15. května 2001
Rychlostní profily v astrofyzikálních jetech
Jiří Horák
ÚTF

Další ročníky:


© 14. května 2001; Oldřich Semerák <semerak@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>