Kvantová mechanika I - cvičení

Toto je stránka cvičení k přednáškce z kvantové mechaniky I.

Aktuality: (12.10. 2018) Začal jsem udržovat stránky letošního cvičení. Pokud se chcete podívat na informace z minulého běhu, ponechávám stránky z roku 2016 zde. Zatím jsem zadal první domácí úlohu. Prosím odevzdávejte do čtvrtka 18. října nejlépe však na cvičení ve středu.

Na cvičení k přednášce je možno získat 50 bodů za domácí úkoly a 50 bodů za test. Pro získání zápočtu potřebuje student 50 bodů. Při zisku 75 a více bodů odpouštím příklad u zkoušky. Za zisk alespoň 90 bodů bude zvláštní prémie (v zimním semestru sladkosti s fyzikální tématikou). U zkoušky bude jeden rozsáhlejší příklad (podobného rozsahu jako domácí úlohy) při jehož řešení můžete použít oficiální tahák, podobně jako u zápočtové písemky.

ZADÁNÍ DOMÁCÍCH ÚLOH (aktuální - podzim 2018):

 1. domácí úkol číslo 1 (kvantový řetízek - prosím odevzdat do 18.10.),
 2. domácí úkol číslo 2 (zatím nezadán),
 3. domácí úkol číslo 3 (zatím nezadán),
 4. domácí úkol číslo 4 (zatím nezadán),
 5. domácí úkol číslo 5 (zatím nezadán).

Hodnocení odevzdaných úloh.

ÚLOHY Z LETOŠNÍCH CVIČENÍ :

 1. středa 3.10. (Opakování lineární algebry, Diracův formalismus.)
 2. středa 10.10. (Částice se spinem 1/2, popis jednoduchých měření.)
 3. středa 17.10. (Direktní součin prostorů a entanglement)

DALŠÍ DOPORUČENÉ ÚLOHY

ZADÁNÍ DOMÁCÍCH ÚLOH (2016):

 1. domácí úkol číslo 1 (kvantová trojtečka - prosím odevzdat do 17.10.),
 2. domácí úkol číslo 2 (kvantová trojtečka, tentokrát se spinem. Do 3.11.),
 3. domácí úkol číslo 3 (kvantový řetízek, do 18.11.),
 4. domácí úkol číslo 4 (dvojitá delta jáma, do 8.12.),
 5. domácí úkol číslo 5 (rotace lineární molekuly, do 15.12.).

 

ZADÁNÍ DOMÁCÍCH ÚLOH, 2014:

 1. domácí úkol číslo 1 (kvantová trojtečka - prosím odevzdat do 16.10.),
 2. domácí úkol číslo 2 (procvičení direktního součinu prostorů - prosím odevzdejte do 30.10.),
 3. domácí úkol číslo 3 (gaussovsky balík, termín odevzdání 20.11 - může se vám hodit tabulka hodnot Erf(x).),
 4. domácí úkol číslo 4 (jednorozměrný potenciál se skokem a delta funkcí, prosím odevzdejte do 11. 12.),
 5. domácí úkol číslo 5 (rozptyl na dvoubariéře pomocí Lippmann-Schwingerovy rovnice, termín odevzdání 9.1.).

ZADÁNÍ DOMÁCÍCH ÚLOH, 2012:

 1. domácí úkol číslo 1 (částice se spinem 1/2 v rezonátoru),
 2. domácí úkol číslo 2 (kvantový řetízek),
 3. domácí úkol číslo 3 (2D oscilátor),
 4. domácí úkol číslo 4 (srážka dvou částic v 1D),
 5. domácí úkol číslo 5 (trojúhelníková kvantová tečka).

ZADÁNÍ DOMÁCÍCH ÚLOH, 2010:

 1. domácí úkol číslo1 (použití neortogonální báze pro popis stavů a operátorů),
 2. domácí úkol číslo 2 (dvojitý deltafunkční potenciál),
 3. domácí úkol číslo 3 (harmoncký oscilátor v poli konstantní síly),
 4. domácí úloha  4 (kvadrupól v elektrickém poli),
 5. domácí úkol 5 (rozptyl na delta slupce ve 3D).

ZÁPOČTOVÉ TESTY:

 1. ROK 2014: jen zadání nebo zadání a vzorové řešení.
 2. ROK 2012: zadání a vzorové řešení.
 3. ROK 2010: zadání.
 4. Povolený oficiální tahák.

DODATEČNÉ ÚLOHY Z CVIČENÍ ZS 2014/15:

Generátory rotací a exponenciály matic.

Doporučená literatura pro další studium:

[1] Klíma, Šimurda: Sbírka problémů z kvantové teorie.

[2] problémy na konci příslušných kapitol v Sakuraiově, Ballentinově a Formánkově učebnici.

[3] Galitsky VM, Karnakov B, Kogan V, Galitski V Jr - Exploring Quantum Mechanics. A Collection of 700 Solved Problems (Oxford University Press 2013)

[4] S.Flugge: Practical Quantum Mechanics

[5] Dodatky v učebnici Cohena-Tannoudji.