Filosofické problémy fyziky


V rámci semináře v letním semestru běží cyklus přednášek

Fyzika jako dobrodružství poznání

Přednášky se budou konat každý týden ve čtvrtek od 18:15 a to distančně.

Bohužel, pokračující pandemie koronaviru SARS-CoV-2 nám i v letním semestru 2021 znemožní potkávat se osobně. Výuka proto bude muset probíhat distanční formou. Naše setkání se budou konat výhradně pomocí platformy Zoom.

Připravili jsme pro Vás 12 setkání nad tématy uvedenými v programu níže, plus bonusovou diskuzi na závěr

Během každého setkání interaktivně v Zoomu projdeme naši prezentaci k danému tématu a zodpovíme Vaše dotazy. Tuto interaktivní prezentaci nahrajeme a odkaz na záznam umístíme zde. K dispozici bude i záznam přednášky z minulých let.

Předmět si v letním semestru zapisujte pod kódem NPOZ008.


Příští semináře:

13. května 2021
Šipka času
Pavel Cejnar

Přednáška se bude konat interaktivně pomocí aplikace Zoom. Link na ni byl zaslán počátkem semestru všem zapsaným studentům.

Záznam přednášky bude posléze zveřejněn zde. Na kanálu LLionTV je též k dispozici Záznam přednášky přednesené před 3 lety v posluchárně T2.

Prezentace je k nahlédnutí pro studenty na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu (potřeba přihlášení).

20. května 2021
Kritické jevy
Pavel Cejnar
27. května 2021
Chaos a komplexita
Pavel Cejnar
3. června 2021
Závěrečné setkání

Závěrečná diskuze s případnými bonusy.


Minulé semináře:

4. března 2021
Úvodní informační schůzka

První setkání bylo ryze organizační.

K dispozici je záznam této schůzky.

11. března 2021
Astronomie, matka fyziky
Jiří Podolský

Přednáška proběhla pomocí platformy Zoom. K dispozici je záznam celé přednášky.

Vedle tohoto nového záznamu je na kanálu LLionTV k dispozici též záznam přednášky přednesené před 3 lety v posluchárně T2.

Prezentace je k nahlédnutí pro studenty na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu (potřeba přihlášení).

18. března 2021
Heliocentrická revoluce
Jiří Podolský

Přednáška proběhla pomocí platformy Zoom. K dispozici je záznam celé přednášky.

Vedle tohoto nového záznamu je na kanálu LLionTV k dispozici též záznam přednášky přednesené před 3 lety v posluchárně T2.

Prezentace je k nahlédnutí pro studenty na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu (potřeba přihlášení).

25. března 2021
Zrod matematicky formulované mechaniky
Jiří Podolský

Přednáška proběhla pomocí platformy Zoom. K dispozici je záznam celé přednášky.

Vedle tohoto nového záznamu je na kanálu LLionTV k dispozici též záznam přednášky přednesené před 3 lety v posluchárně T2.

Prezentace je k nahlédnutí pro studenty na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu (potřeba přihlášení).

1. dubna 2021
Od hmotných bodů ke spojitým polím
Jiří Podolský

Přednáška proběhla pomocí platformy Zoom. K dispozici je záznam celé přednášky.

Vedle tohoto nového záznamu je na kanálu LLionTV k dispozici též záznam přednášky přednesené před 3 lety v posluchárně T2.

Prezentace je k nahlédnutí pro studenty na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu (potřeba přihlášení).

8. dubna 2021
Einsteinova speciální relativita
Jiří Podolský

Přednáška proběhla pomocí platformy Zoom. K dispozici je záznam celé přednášky.

Ke zhlédnutí je též záznam diskuze, která proběhla po přednášce.

Vedle nového záznamu přednášky je na kanálu LLionTV též záznam přednášky přednesené před 3 lety v posluchárně T2.

Prezentace k přednášce je k nahlédnutí pro studenty na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu (potřeba přihlášení).

15. dubna 2021
Gravitace jako deformace prostoročasu
Jiří Podolský

Přednáška proběhla pomocí platformy Zoom. K dispozici je záznam celé přednášky.

Vedle tohoto nového záznamu je na kanálu LLionTV k dispozici též záznam přednášky přednesené před 3 lety v posluchárně T2.

Prezentace je k nahlédnutí pro studenty na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu (potřeba přihlášení).

22. dubna 2021
Kvantový svět
Pavel Cejnar

Přednáška proběhla pomocí platformy Zoom. K dispozici je záznam celé přednášky.

Vedle tohoto nového záznamu je na kanálu LLionTV k dispozici též záznam přednášky přednesené před 3 lety v posluchárně T2.

Prezentace k přednášce lze též stáhnout ve formě ve formě pdf.

29. dubna 2021
Kvanta a pole
Pavel Cejnar

Přednáška proběhla pomocí platformy Zoom. K dispozici je záznam celé přednášky.

Vedle tohoto nového záznamu je na kanálu LLionTV k dispozici též záznam přednášky přednesené před 3 lety v posluchárně T2.

Prezentace k přednášce lze též stáhnout ve formě ve formě pdf.

6. května 2021
Symetrie a interakce
Pavel Cejnar

Přednáška se bude konat interaktivně pomocí aplikace Zoom. Link na ni byl zaslán počátkem semestru všem zapsaným studentům.

Záznam přednášky bude posléze zveřejněn zde. Na kanálu LLionTV je též k dispozici záznam přednášky přednesené před 3 lety v posluchárně T2.

Prezentace je k nahlédnutí pro studenty na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu (potřeba přihlášení).


Předchozí ročníky:

Fyzika jako dobrodružství poznání Filosofické problémy fyziky

Pavel Krtouš


© 6. května 2021; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 7. května 2021; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>