NOFY076 - Kvantová teorie I

Přednášku alternují Martin Čížek a Pavel Cejnar. Letos přednáší Martin Čížek (Út 13:10-14:40 a Čt 14:50-16:20 vždy v posluchárně T1). Cvičení alternují Martin Čížek a Jakub Benda (St a Čt vždy 13:10-14:40 v posluchárně T8).


Aktuální informace:

17.2.2023: Vypsal jsem ještě v semestru dvě zkoušky na Pá 10.3. a na St 12.4. Patrně vypíšu ještě nějaký termín začátkem května společně s předtermínem na kvantovou teorii II a také v letním zkouškovém období, ale samozřejmě nedoporučuji to takto odkládat.

16.1.2023: Zveřejnil jsem vzorové řešení zápočtové písemky. Můžete jej použít (spolu s materiály na cvičení z tabulky níže) jako studijní materiál k praktické početní části zkoušky. Kdybyste zaregistrovali nějaký závžnější překlep, dejte mi prosím vědět ať to opravím.

12.1.2023: Tak jsem opravil vše co se mi dostalo. Výsledky jsou zde. Jak vidíte trochu jsem zmírnil podmínky na bonusy, takže se 13 studentů kvalifikovalo na zkoušku bez počítání a 6 získalo zvláštní bonus (fyzikální hračku). Detaily hodnocení písemky jsou v extra tabulce jsou zde. Ještě dodám vzorové řešení. Chybí mi ještě kousek dopsat v LaTeXu.

3.1.2023: Zde se objeví dnes ve 13:10 zadání zápočtové písemky. Při psaní v učebně vám dám k dispozici 90 minut a oficiální táhák a tabulku CG koeficientů. Doma můžete používat co chcete, ale prosím pracujte samostatně ať sami zjistíte, jak látce rozumíte. Případné nejasnosti doplníte ze vzorového řešení, které zveřejním koncem týdne, nebo případně přijít na konzultaci. Domácí řešení odevzdejte prosím do středy 15:00 nejlépe osobně na cvičení (T8 13:10-14:40) nebo mimo tento interval u mne v kanceláři. Ve vyjímečných případech e-mailem Martin.Cizek(at)mff.cuni.cz.

24.12.2022: Jak jsem říkal na přednášce, po prázdninách v úterý 3.ledna si napíšeme místo přednášky zápočtovou písemku. Pro ty kdo chtějí aspirovat na odpuštění počítání u zkoušky (celkem min.75 bodů z DÚ a písemky) žádám osobní účast. Kdo chce jen body na zápočet může sledovat tuto stránku, kde zveřejním úlohy a dodat mi řešení osobně nebo e-mailem do druhého dne. Pro přípravu doporučuji úlohy z tabulky materiálů na cvičením a zopakovat si domácí úlohy. Pár informací ještě doplním mezi svátky.

PŘEJI PĚKNÉ VÁNOCE. Pro pobavení si můžete prohlédnout vlnové funkce částice v nekonečně hluboké potenciálové jámě ve trojúhelníhového tvaru ve 2D a nebo si přečíst co mi napsal AI chatbot na žádost vymyslet kvantový myšlenkový experiment.

12.12.2022: Začalo přicházet hodně úkolů e-mailem, takže se omlouvám, ale neodpovídal jsem individálně. Podívejte se do hodnocení úloh, kam jsem vyznačil od koho se mi dostala vyřešená úloha. V případě nesrovnalostí se prosím ozvěte osobně nebo e-mailem.

8.12.2022: Zveřejnil jsem poslední domácí úlohu s termínem odevzdání 20.prosince.

11.11.2022: Ve zveřejněné domácí úloze 3 jsem změnil termín odevzdání na 24.listopadu (v úterý 22. odpadá výuka kvůli dni otevřených dveří).

3.11.2022: Doplnil jsem další materiály ke cvičení a do sylabu jsem dal odkazy na svoje poznámky. Na konci přibyl odkaz [6] na tabulku materiálů ke COVIDovému roku.

1.11.2022: Udělal jsem odkaz na hodnocení domácích úloh..

26.10.2022: Začal jsem psát sylabus, časem se v něm objeví odkazy na poznámky v pdf. Zatím je najdete v odkazu na staré přednášky níže.

25.10.2022: Přidal jsem zadání druhého domácího úkolu, viz sekce níže.

19.10.2022: Udělal jsem tabulku s odkazy na úlohy probrané na cvičení a dodatečné materiály k procvičování.

10.10.2022: Tato stránka je ve výstavbě. Zatím zde můžete stáhnout domácí úkol číslo 1 (odevzdávejte do čt.20.října na cvičeních či přednášce).

Jinak je možno zatím čerpat informace ze stránek staré přednášky a cvičení.


Domácí úkoly:

DU1: Kvantová trojtečka (do 20. října) - zadání.
DU2: Entanglement tří spinů (do 3. listopadu) - zadání,
Doplňkové čtení pro zájemce: Vzorové řešení úlohy 1 z písemky 2020, Merminova analýza teorie skrytých parametrů pro experiment, materiál k Nobelově ceně za fyziku 2022.
DU3: Moment hybnosti ve 2D LHO (do 24. listopadu) - zadání.
DU4: Rotace lineární molekuly (do 8. prosince) - zadání.
DU5: Skládání orbitálního a spinového momentu hybnosti pro rotor (do 20. prosince) - zadání.
(Hodnocení úloh)

Materiály ke cvičení:

Následující tabulka odkazuje linky na zadání úloh řešených na cvičení a na dotatečné materiály a úlohy k řešení.

Datum Téma Dodatečné linky k tématu
5-6. října CV01 (JB): Linearní algebra a formalismus QM. COVz, COVr, Opakujte si lineární algebru.
12-13. října CV02 (MC): Formalismus QM, spin 1/2. COVz, COVr, a kvantové tečky: DU.2014.1, DU.2016.1, DU.2018.1, DU.2020.1, DU.2020.2, Pis.2014.2, Pis.2016.2.
19-20. října CV03 (JB): Direktní součin prostorů. COVz, COVr, DU.2012.1, DU.2014.2, DU.2016.2, DU.2018.2, DU.2020.3, Pis.2014.3, Pis.2018.3, Pis.2020.1 a .5.
26-27. října CV04 (MC): Časový vývoj (DU.2020.2) DU.2020.3, DU.2016.3, DU.2018.4, Pis.2020.5.
2.-3. listopadu CV05 (JB): Spojité systémy (COVz) COVr, nekonečný řetízek, DU.2014.3, DU.2016.3, DU.2018.3.
10. a 16. listopadu CV06 (MC): (Lineární harmonický oscilátor) COVz, COVr. DU.2010.3, DU.2012.3, DU.2020.5, Pis.2010.1 a 2, Pis.2012.2, Pis.2014.1, Pis.2016.3, Pis.2018.2, Pis.2020.4.
23. a 24. listopadu CV07 (JB): (Potenciálové jámy) COVz, COVr, Pis.2014.5, Pis.2016.4, Pis.2012.5, Pis.2018.4, DU.2010.2, DU.2014.4, DU.2016.4.
30. a 1. prosince CV08 (MC): (Moment hybnosti) COVz, COVr. DU.2010.4, DU.2016.5, Pis.2010.4, Pis.2012.3 a 4, Pis.2014.4, Pis.2016.5, Pis.2020.3.
7. a 8. prosince CV09 (JB): (Částice v centrálním poli) COVz, COVr. Pis.2012.1, Pis.2016.1, Pis.2020.2.
14.-15. prosince CV10 (MC): (Skládání momentu hybnosti) (TABULKA CG koef), , COVr, DU.2011.2, DU.2017.2, DU.2019.2, DU.2019.2, Pis.2011.2,3, Pis.2013.2, Pis.2017.4, Pis.2019.3, Pis.2021.2.
21.-22.prosince CV11 (JB): (Poruchova teorie.) DU.2011.1, DU.2013.1.
4.-5.ledna CV12 (MC): (Variační princip.) Pis.2013.4, Pis.2015.4, Pis.2019.1, Pis.2021.1.

Vysvětlení zkratek: DU.yyyy.n (domácí úkol číslo n z roku yyyy), Pis.yyyy.n (úloha n ze zápočtové písemky z roku yyyy), COVz (zadání úloh z covidového roku), COVr (vzorové řešení úloh z covidového roku).


Materiály k přednášce:

Sylabus přednášky:

  1. Úvodní poznámky: [Poznamky1, [4] kapitola Introduction]

  2. Formalismus kvantové teorie I: (systémy s konečnou bází) [Poznamky2, Poznamky3, Poznamky4 ]

  3. Formalismus kvantové teorie II: (spojité a nekonečně rozlehlé systémy) [Poznamky5, Poznamky6 ]

  4. Bezstrukturní částice v 1D: [Poznamky7 ]

  5. Bezstrukturní částice ve 3D a moment hybnosti: [Poznámky8 ]

  6. Kvantová teorie skládání momentu hybnosti: [Poznamky ]

  7. Vybrané přibližné metody pro spektrum hamiltoniánu: [Poznamky]

  8. Dodatečné poznámky: [Poznamky]

V závorce pod nadpisy uvedena literatura ze seznamu níže. Přitom [1] a [6](ke konci přednášky [7]) je implicitní téměř všude.

Doporučená literatura:

[1] Pavel Cejnar - A Condensed Course of Quantum Mechanics (Karolinum 2013).
Základní kniha dedikovaná tomuto kursu.
[2] Jiří Formánek - Úvod do kvantové teorie (Academia, Praha 1983, 2004).
Obsáhlá referenční kniha s matematickými dodatky.
[3] Jun John Sakurai - Modern Quantum Mechanics (Addison-Wesley, Reading, 1985, 1994).
Pedagogická úvodní učebnice. Moderní přístup se symetriemi.
[4]Leslie E. Ballentine - Quantum Mechanics. A Modern Development (World Scientific, Singapore, 1998).
Moderní přístup přes symetrie a matici hustoty pro stavy.
[5]Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Franck Laloe - Quantum Mechanics (Wiley 2006).
Rozsáhlá pedagogicky napsaná učebnice s detailně vypracovanými přiklady.
[6]Martin Čížek - Kvantová mechanika I.
Kompletní záznam přednášky z kovidového roku 2020.
[7]Martin Čížek - Kvantová mechanika II.
Kompletní záznam přednášky z kovidového roku 2021.