NOFY076 - Kvantová teorie I

Přednášku alternují Martin Čížek a Pavel Cejnar. Letos přednáší Martin Čížek (Út 13:10-14:40 a Čt 14:50-16:20 vždy v posluchárně T1). Cvičení alternují Martin Čížek a Jakub Benda (St a Čt vždy 13:10-14:40 v posluchárně T8).


Aktuální informace:

11.11.2022: Ve zveřejněné domácí úloze 3 jsem změnil termín odevzdání na 24.listopadu (v úterý 22. odpadá výuka kvůli dni otevřených dveří).

3.11.2022: Doplnil jsem další materiály ke cvičení a do sylabu jsem dal odkazy na svoje poznámky. Na konci přibyl odkaz [6] na tabulku materiálů ke COVIDovému roku.

1.11.2022: Udělal jsem odkaz na hodnocení domácích úloh..

26.10.2022: Začal jsem psát sylabus, časem se v něm objeví odkazy na poznámky v pdf. Zatím je najdete v odkazu na staré přednášky níže.

25.10.2022: Přidal jsem zadání druhého domácího úkolu, viz sekce níže.

19.10.2022: Udělal jsem tabulku s odkazy na úlohy probrané na cvičení a dodatečné materiály k procvičování.

10.10.2022: Tato stránka je ve výstavbě. Zatím zde můžete stáhnout domácí úkol číslo 1 (odevzdávejte do čt.20.října na cvičeních či přednášce).

Jinak je možno zatím čerpat informace ze stránek staré přednášky a cvičení.


Domácí úkoly:

DU1: Kvantová trojtečka (do 20. října) - zadání.
DU2: Entanglement tří spinů (do 3. listopadu) - zadání,
Doplňkové čtení pro zájemce: Vzorové řešení úlohy 1 z písemky 2020, Merminova analýza teorie skrytých parametrů pro experiment, materiál k Nobelově ceně za fyziku 2022.
DU3: Moment hybnosti ve 2D LHO (do 24. listopadu) - zadání.
DU4: Rotace lineární molekuly (do 8. prosince) - zadání.
DU5: ?? (do ?. ?) -
(Hodnocení úloh)

Materiály ke cvičení:

Následující tabulka odkazuje linky na zadání úloh řešených na cvičení a na dotatečné materiály a úlohy k řešení.

Datum Téma Dodatečné linky k tématu
5-6. října CV01 (JB): Linearní algebra a formalismus QM. COVz, COVr, Opakujte si lineární algebru.
12-13. října CV02 (MC): Formalismus QM, spin 1/2. COVz, COVr, a kvantové tečky: DU.2014.1, DU.2016.1, DU.2018.1, DU.2020.1, DU.2020.1, Pis.2014.2, Pis.2016.2.
19-20. října CV03 (JB): Direktní součin prostorů. COVz, COVr, DU.2012.1, DU.2014.2, DU.2016.2, DU.2018.2, DU.2020.3, Pis.2014.3, Pis.2018.3, Pis.2020.1 a .5.
26-27. října CV04 (MC): Časový vývoj (DU.2020.2) DU.2020.3, DU.2016.3, DU.2018.4, Pis.2020.5.
2.-3. listopadu CV05 (JB): Spojité systémy (COVz) COVr, nekonečný řetízek, DU.2014.3, DU.2016.3, DU.2018.3.
10. a 16. listopadu CV06 (MC): (Lineární harmonický oscilátor) COVz, COVr. DU.2010.3, DU.2012.3, DU.2020.5, Pis.2010.1 a 2, Pis.2012.2, Pis.2014.1, Pis.2016.3, Pis.2018.2, Pis.2020.4.
23. a 24. listopadu CV07 (JB): (Potenciálové jámy) COVz, COVr, Pis.2014.5, Pis.2016.4, Pis.2012.5, Pis.2018.4, DU.2010.2, DU.2014.4, DU.2016.4.
30. a 1. prosince CV08 (MC): (Moment hybnosti (zatim nefunkcni link, mrknete na dalsi sloupec)) COVz, COVr.

Vysvětlení zkratek: DU.yyyy.n (domácí úkol číslo n z roku yyyy), Pis.yyyy.n (úloha n ze zápočtové písemky z roku yyyy), COVz (zadání úloh z covidového roku), COVr (vzorové řešení úloh z covidového roku).


Materiály k přednášce:

Sylabus přednášky:

  1. Úvodní poznámky: [Poznamky1, [4] kapitola Introduction]

  2. Formalismus kvantové teorie I: (systémy s konečnou bází) [Poznamky2, Poznamky3, Poznamky4 ]

  3. Formalismus kvantové teorie II: (spojité a nekonečně rozlehlé systémy) [Poznamky5, Poznamky6 ]

  4. Bezstrukturní částice v 1D: [Poznamky7 ]

  5. Bezstrukturní částice ve 3D a moment hybnosti: [Poznámky8 ]

V závorce pod nadpisy uvedena literatura ze seznamu níže. Přitom [1] a [6] je implicitní téměř všude.

Doporučená literatura:

[1] Pavel Cejnar - A Condensed Course of Quantum Mechanics (Karolinum 2013).
Základní kniha dedikovaná tomuto kursu.
[2] Jiří Formánek - Úvod do kvantové teorie (Academia, Praha 1983, 2004).
Obsáhlá referenční kniha s matematickými dodatky.
[3] Jun John Sakurai - Modern Quantum Mechanics (Addison-Wesley, Reading, 1985, 1994).
Pedagogická úvodní učebnice. Moderní přístup se symetriemi.
[4]Leslie E. Ballentine - Quantum Mechanics. A Modern Development (World Scientific, Singapore, 1998).
Moderní přístup přes symetrie a matici hustoty pro stavy.
[5]Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Franck Laloe - Quantum Mechanics (Wiley 2006).
Rozsáhlá pedagogicky napsaná učebnice s detailně vypracovanými přiklady.
[6]Martin Čížek - Kvantová mechanika I.
Kompletní záznam přednášky z kovidového roku 2020.